Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst. 2 delen

Neckebrouck is emeritus hoogleraar godsdienstantropologie van de KULeuven. Een jarenlange (veld)expertise komt op dit ogenblik samen in de tweedelige set Denken over religie. Het eerste deel dekt de periode Xenophanes-Robertson Smith, het tweede deel de periode van Hugo Winckler tot Clifford Geertz. Alles tezamen meer dan 1.000 bladzijden. In een tijd waarin alles op 50 bladzijden gezegd moet worden, kan dit tellen. Van meet af aan wilde de auteur dan ook exhaustief te werk gaan. Het resultaat is een referentie voor het komende decennium. Jammer voor de academische wereld dat het enkel in het Nederlands is verschenen. Een extra meerwaarde is dat Neckebrouck zijn besproken auteur zelf vaak aan het woord laat in uitgebreide citaten (in het Frans of het Engels, niet in het Duits). (EN)

V. NECKEBROUCK, Denken over religie. Antropologische theorie en godsdienst. 2 delen, Leuven (Universitaire Pers Leuven), 2011
94,5 EUR