Stadia op de levensweg.

Als Kierkegaard opduikt in beknopte overzichten van de filosofie, is het wel om een bepaalde theorie: die van de stadia op de menselijke levensweg. In werkelijkheid is dit boek een synthese van al zijn opvattingen uit zijn vorige hoofdwerken, waaronder Of/Of. Vanzelfsprekend is gaat de belangrijkste aandacht uit naar de mentale groei van de mens van het esthetische stadium, over het ethische stadium naar het religieuze. Het is opvallend dat het religieuze aspect zoveel aandacht krijgt; misschien omdat hij tot vrede gekomen is met zijn mentale breuk met het protestantisme. Vanzelfsprekend is het niet enkel een filosofisch werk, maar ook een literaire parel. De uitgave van Damon is ronduit exemplarisch te noemen. Het enige dat de lectuur niet bevordert is dat het gaat om eindnoten en geen voetnoten. De lezer moet voortdurend blaren in het boek en dat is niet aangenaam. (JG)

S. KIERKEGAARD, Stadia op de levensweg., Budel (Damon), 2014
52,9 EUR