One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albertand Isabella (1598-1621).

De aartshertogen blijven sedert de 19de eeuw tot de verbeelding spreken. Toen waren ze object van ideologische geschiedschrijving (katholieken versus liberalen). Gelukkig verschijnen nu meer neutrale studies over hun regnum. Het hof van de aartshertogen in Brussel is een prachtige, prinselijke omgeving die evenwel nog niet zo vaak bestudeerd is: wie deed er wat? Nochtans is het goed gedocumenteerd. Daarvan heeft Raeymaekers gebruik gemaakt om dit schitterende boek te schrijven: hij vond voldoende materiaal om het leven aan het hof uitvoerig te bespreken en om te achterhalen wie werkelijk aan de macht was en hoe die macht functioneerde. Daarmee brengt hij een van de rijkste passages uit onze vaderlandse geschiedenis opnieuw tot leven. Een aanrader voor deze periode. (SK)

D. RAEYMAEKERS, One Foot in the Palace. The Habsburg Court of Brussels and the Politics of Access in the Reign of Albertand Isabella (1598-1621)., Leuven (Leuven University Press), 2013
65 EUR