Oud-Katholieke Kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap.

De Oud-Katholieken hebben altijd in de marge van de kerkgeschiedenis geopereerd. Ze zijn nochtans een groep die door die teruggetrokkenheid tot de verbeelding is blijven spreken. Anderzijds zijn ze door dat quasi isolement ook vrij onbekend gebleven. Onderhavig boek brengt daar verandering in, niet zozeer op geloofsvlak, als wel op het vlak van het erfgoed. Door hun afzondering, is hun erfgoed altijd aan het oog onttrokken geweest en is een ontdekking wel gepast. Dit boek biedt een schitterende kijk op hun kerken en op hun materiële geloofscultuur. Het is een ware ontdekking. De uitgever doet het erfgoed alle eer aan door een schitterende uitgave: prachtige foto’s, verzorgde bladspiegel… Wat opvalt is dat de gemeenschap mee evolueert: naast oude kunst, bevat het boek veel eigentijdse religieuze kunst. Een prachtig kunstboek. (ES)

L. SCHADE VAN WESTRUM, Oud-Katholieke Kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed van een eigenzinnige geloofsgemeenschap., Zutphen (Walburg Pers), 2010
39,5 EUR