Religie. Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw

Godsdienst en geweld vormen helaas een uiterst actuele thema's. In het verleden is dat eigenlijk niet anders geweest… Het enige verschil is dat er nu een aparte macht is bijgekomen: de Islam. Religieus geïnspireerd geweld is brandend actueel en stimuleert dus ook onderzoekers. Verschillende deskundigen focussen op religieus geïnspireerd geweld in de 20ste eeuw: Japanse zelfmoordpiloten, christenen en de holocaust, joodse oorlogsethiek, messianisme, de Heilige Stoel na de Eerste Wereldoorlog … Het is een mengeling van Nederlandstalige en Engelse bijdrage. (ES)
ISBN 90 5730 436 8

M. DE KEIZER (RED.), Religie. Godsdienst en geweld in de twintigste eeuw, Zutphen (Walburg Pers), 2007
19,95 EUR