Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren.

Vanouds is de mens bezig met pogingen om de tijd te beheren en vooral te beheersen. Het gaat dan niet alleen over de uren van de dag, maar in het geval van kalenders over het ganse jaar. Bij ons is De Druivelaar zowat de bekendste kalender, maar er bestaan er dus andere en veel oudere. Schreuder vat zijn boek aan met een exemplaar uit de 15de eeuw, Hij staat in een handschrift. We mogen niet vergeten dat kalenders van wezenlijk belang zijn voor de liturgie en de auteur had dus gemakkelijk mogen teruggaan tot de oudste martyrologia om zijn boek te stofferen. De tweede kalender die hij bespreekt is meteen het oudste gedrukte exemplaar: een kalender uit Venetië van 1521. Zo gaat het verder tot in de 20ste eeuw met enkele heel bijzondere kalenders: een Duitse joodse jeugdkalender uit 1929, of een Nederlandstalige Nationaalsocialistische almanak uit 1944. De auteur beschrijft ook enkele niet-Europese kalenders. Elke kalender krijgt een ruime pagina bespreking en een prachtige illustratie. De inleiding die aan het fenomeen van de kalender is gewijd had gerust wat uitgebreider mogen zijn. Die is nu echt wat te gering. (JG)

F. SCHREUDER, Een wereld vol almanakken. 100 bijzondere exemplaren., Zutphen (Walburg Pers), 2023
34,99 EUR