Religieus erfgoed. Geïllustreerd lexicon.

Religieus erfgoed staat sinds een drietal jaar erg in de kijker. De sluiting van tal van klooster en de opening van ontieglijk veel erfgoedcentra hangt daarmee samen. Van Zanten heeft een uitstekende bijdrage geleverd aan de noodzakelijke repertoriëring van katholiek en protestants religieus erfgoed. Nog nooit verscheen er zulk omvangrijk naslagwerk waarin kort elk voorwerp werd toegelicht en … geïllustreerd. Een naslagwerk die naam waardig. Een bijkomend voordeel is de unificatie van het jargon voor al die voorwerpen. Een aanrader! (HG)

M. VAN ZANTEN, Religieus erfgoed. Geïllustreerd lexicon., Zutphen (Walburg Pers), 2008
39,95 EUR