De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur.

Verjaardagen geven aanleiding tot uitvoerige synthesestudies. Dat is in 2017, groot herdenkingsjaar van het ontstaan van de protestantse hervorming niet anders. De WalburgPers heeft wellicht de hoofdvogel afgeschoten met deze prachtige studie die integraal het fenomeen van de Reformatie bestudeert. Talloze van de grootste Nederlandse kerkhistorici hebben elk een bijdrage in dit overzichtswerk. Het werk opent met een schets van de tijdgeest. Daarin komen de redenen van het ontstaan van de hervorming aan het licht. Vervolgens bespreken ze allerlei aspecten van de Reformatie: de joden, de overheden en hun reacties, de verschillende reformatoren, de beeldenstorm, de muziek, de kettervervolgingen, het genre van de spotprenten dat hoog opbloeit, en dies meer. Een hoofdstuk besteedt gedetailleerd aandacht aan de situatie in Vlaanderen. Een van de belangrijkste conclusies van het boek is dat de godsdienstvrijheid een onbedoeld gevolg is van de strijd tussen de diverse confessies. Het boek is rijkelijk geïllustreerd en is wellicht het referentiewerk voor het komende decennium. Een aanrader !(JG)

H. LEEUWENBERG E.A., De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur., Zutphen (WalburgPers), 2017
49,95 EUR