Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en Ommelanden van Groningen (1200-1580).

We weten een massa over wat gelovigen moesten denken en doen, maar er bestaat veel minder materiaal over wat gelovigen concreet geloofden en deden. We beschikken over meer bronnenmateriaal van theologen dan van gewone lieden. Meestal via indirecte weg kunnen historici toch heel wat op het spoor komen van het concreet geleefde geloof. Meestal gaat het daarbij om eenvoudige geloofsvoorwerpen, goedkope en massaal verspreide devotielectuur, iconografische bronnen (niet toevallig staat het schilderij ‘De bedevaart’ van Pieter Aertsen op de kaft!) en dies meer. Een heleboel experten belichten een plethora aan thema’s; reliekverering, devotioanalia, volkslectuur, het gebruik van het kerkgebouw, passiespelen, liturgie en heiligenverering … En alhoewel de schrijvers zich hoofdzakelijk beperken tot Friesland, mag gerust gezegd worden dat vele van die praktijken extrapoleerbaar zijn tot zelfs in de Zuidelijke Nederlanden toe. Vele auteurs worden overigens genoodzaakt tot uitstapjes buiten de Friese provincie. Het is mijns inziens een heel belangrijke studie over het concrete geloofsleven van de gewone gelovigen in de middeleeuwen en in dat opzicht bijzonder aanbevolen! (HG)

A. E.A. MULDER-BAKKER, Geleefd geloof. Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en Ommelanden van Groningen (1200-1580)., Amsterdam (Walburg Pers), 2021
29,99 EUR