De graven van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795).

Een schitterend boek voor een schappelijke prijs. Ziedaar deze uitgave in een notendop. Het onderwerp is uitermate boeiend, want normaal gaat de meeste aandacht uit naar de Bourgondische vorsten. Vandaar deze rijke aanvulling op ons historisch dieet. Maar niet alleen dat: normaal denken we bij de Vlaamse graven aan de periode van de middeleeuwen. De absolute meerwaarde van deze uitgave is dat ze de integrale geschiedenis van die graven dekt tot in de Franse tijd. We krijgen dus ook portretten van bijvoorbeeld Jozef II als Vlaamse graaf. Natuurlijk gaat de aandacht in al die gevallen uit naar wat zij voor het oude graafschap hebben betekend. Het boek is prachtig geïllustreerd en zeer verzorgd uitgegeven. Daarbij gaat het niet om een academische uitgave, maar om kwalitatief hoogstaande wetenschapsvulgarisatie. (EvD)

G. GRADDESZ E.A., De graven van Vlaanderen. Vlaamse vorsten in woord en beeld (862-1795)., Zutphen (Walburg Pers), 2013
34,5 EUR