Meesters en discipelen. Reflecties op een vergeten relatie.

Dit is nu werkelijk eens een interessante bundel! Want, zoals de ondertitel suggereert, gaat het inderdaad om een vergeten relatie. Nochtans is in deze tijd, waarin onderwijs voortdurend geadministrativiseerd en geobjectiveerd wordt grote nood aan de herontdekking aan een authentieke relatie tussen meester en leerling. Mijn exemplaar van boekje valt letterlijk met de deur in huis (het begint op pagina 1 met een artikel – geen inhoudstafel, niets…). Het is een verkeerd ingebonden exemplaar. Callewaert heeft in het boekje een sterke bijdrage over de positie van de goeroe in het oosten, de Béthune heeft het over de zenmeesters. Natuurlijk staat er ook iets in over de gouverneur van Rousseaus Emile. Een van de boeiendste bijdragen is die van Cortois. De relatie meester-leerling is nogal evident in de humane of de levensbeschouwelijke wetenschappen, maar hoe zit dat in de wetenschappen? (JG)

P. CORTOIS E.A., Meesters en discipelen. Reflecties op een vergeten relatie., Kapellen (Pelckmans), 2010
17,95 EUR