De Oden van Salomo.

De Oden van Salomo is een Syrisch boekje dat circuleerde vanaf de tweede eeuw. Het dient bijzonder vroeg gedateerd te worden, omstreeks het jaar 100 en het was zeer populair in christelijke kringen. De nadruk ligt op de vroeg-christelijke eredienst. Misschien stamt het zelfs uit de context van de doopliturgie. Het gaat om 52 oden van diverse lengte. De centrale boodschap is de redding uit de dood door Christus. Dit heel bijzondere geschrift – de oudste hymnes van het christendom na Paulus – is nu voor de eerste keer vertaald in het Nederlands. Bij elke ode heeft de vertaler wijselijk wat nota’s geschreven om een beter begrip toe te laten. Een parel van een boekje! (HG)

NN., De Oden van Salomo., Averbode (Averbode), 2010