De goede geur van Christus. Preken over heiligen.

Van Augustinus gelooft men dat hij meer dan 5000 keer gepreekt moet hebben. Lang niet al die preken zijn bewaard gebleven. De sermoenen behandelen zeer diverse thema’s zoals ethiek, ketterij, christelijke leer… Maar Augustinus heeft ook veel gepreekt op herinneringsfeesten van martelaren, de zogenaamde Sermones de sanctis. Vele van die preken zijn nooit eerder vertaald en verschijnen nu voor het eerst in het Nederlands. En wat voor een uitgave! Het werk wordt uitgebreid ingeleid en is verder voorzien van een ampel kritisch apparaat. Dat is vanzelfsprekend geen overbodige luxe. Dit mag een voorbeeldige uitgave heten (ook al ontbreekt de oorspronkelijke Latijnse tekst. (JG)

A. AUGUSTINUS, De goede geur van Christus. Preken over heiligen., Budel (Damon), 2010
44,9 EUR