Denken doorzien. 11 uur tv met 50 belangrijke filosofen.

We kennen al eventjes de trend van gesproken colleges, nu gebeurt dat ook meer en meer visueel. In dit geval spreken een vijftigtal bekende eigentijdse filosofen over een heleboel belangrijke filosofische thema’s. Het is dus geen overzicht van de geschiedenis van de filosofie, maar een thematisch. De (vaak beroemde denkers) belichten thema’s als de mens, zijn & bewustzijn, kennis, wetenschap, ethiek, redelijkheid, rechtvaardigheid, kunst, God. Bij de sprekers horen o.m. Gadamer, Lyotard, Nussbaum, Ricoeur, Singer, Taylor enz. Het is eens wat anders dan over thema’s te lezen. Om een tweetal redenen is het project tegengevallen. Er is vooreerst het gebruik van oude beelden, gemengd met nieuwe opnames. Dat kan toch niet! Bovendien is er te weinig nagedacht over de reeks. Het is een bont samenraapsel van opvattingen… (ES)

NN., Denken doorzien. 11 uur tv met 50 belangrijke filosofen., Diemen (Veen Magazines), 2010
37,5 EUR