<p>Diemen</p> <p>Veen Magazines is een onderdeel van NDC|VBK de uitgevers. NDC|VBK de uitgevers is een toonaangevende uitgeverij in het Nederlandse taalgebied. Zij onderneemt op het snijvlak van informatie, cultuur en commercie met gedrukte en elektronische (massa)media. Haar uitgaven komen tot stand op basis van onafhankelijke redactie. Het behalen van een gezond bedrijfsrendement ter borging van continu?teit en zelfstandigheid is daarbij een voorwaarde.</p> <p>(Overgenomen van de <a target=_blank href=http://www.veenmagazines.nl/>webstek</a>)</p>

Uitg_Veen (10)