_50 inzichten filosofie. Onmisbare basiskennis.

Bij Veen Magazines werd de reeks ’50 inzichten’ gesticht. Het gaat om een reeks van beknopte overzichten op tal van domeinen. Het is niet meteen aantrekkelijk uitgegeven, maar biedt wel een eenvoudige inleiding op de diverse domeinen van de filosofie. De drempel ligt wel heel laag. Om de aandacht te houden, worden geregeld interessante casussen en citaten aangereikt. Voor de lezer die net iets meer wil, zijn er betere inleidingen op de markt. (EN)

B. DUPRÉ, _50 inzichten filosofie. Onmisbare basiskennis., Diemen (Veen Magazines), 2008