Het leven als kunstwerk.

Wat maakt een mens gelukkig? Dat is de centrale vraag van de levenskunst. En die kwestie is een belangrijk onderdeel van de filosofie. Sterker nog: vanaf de Oudheid staat die vraag centraal. Dohmen beweert net – samen met Pierre Hadot – dat in de antieke filosofie alles rond die levenskunst draaide. De zuivere, redelijke, speculatieve filosofie ontstaat pas veel later. Bekend zijn de modellen van de 4 grote scholen van de Oudheid: Socrates, Aristoteles, Epicurus en Zeno. Maar de levenskunst komt ook na de Oudheid voor. Bijvoorbeeld bij de christelijke denkers. Dohmen geeft uitgebreid les (verspreid over 6 CD’s en een boekje) en doet dat werkelijk uitmuntend. Het gaat om schitterend gestructureerde hoorcolleges die het fenomeen helemaal uitdiepen. Hij beschrijft niet alleen de geschiedenis van het fenomeen, maar ook enkele actuele thema’s zoals de kunst van het ouder worden. (KD)

J. DOHMEN, Het leven als kunstwerk., Diemen (Veen Magazines), 2011
49,95 EUR