Toverrecepten uit de Middeleeuwen

Hoe kan een mens dierentaal verstaan? Hoe kan je een andere jichtig maken? Hoe kan je vogels met de hand vangen? Hoe kan je iemands spraak ontnemen? De recepten zijn eeuwenoud en worden opgesomd in dit kleinood. Het is de uitgave van een kleine bundeling van laatmiddeleeuwse magische recepten. In dit boekje treft men van elk recept een transcriptie aan, een hertaling en een degelijke commentaar. Het geheel wordt degelijk ingeleid en in het middeleeuwse wereldbeeld geplaatst. Er is ook een recept bij om je vrouw je wil op te leggen…(HV)
ISBN 90 85710 642

F. DE JONGH & A. LAVEN, Toverrecepten uit de Middeleeuwen, Diemen (Veen Magazines), 2006
7,5 EUR