God: een onhoudbare hypothese.

Stenger is positieve wetenschapper en tevens filosoof. In die laatste hoedanigheid is het zinvol dat hij over God spreekt, in tegenstelling tot Dawkins die enkel een wetenschapper is, maar meer dan wie ook met theologie bezig is. Hoewel hij beweert louter wetenschappelijk te werk te gaan, begeeft hij zich toch op het terrein van de moraal. Eigenlijk niet zo een bijster interessant werk: natuurlij slaagt Stenger er niet in om vanuit de fysica het bestaan van God aan te tonen. Daarin is nog niemand geslaagd! (GD)

V.J. STENGER, God: een onhoudbare hypothese., Diemen (Veen Magazines), 2008
24,95 EUR