Athanasius.

Het blijft toch wel verrassen hoeveel er in het Nederlands verschijnt, ook over onderwerpen waarvan je doorgaans enkel iets in een andere taal denkt te kunnen vinden. Dat geldt zeker voor Athanasius, de kerkvader uit de 4de eeuw, een periode waarin de Kerk (ook) een crisis doormaakte. Bouter is een kenner van de kerkvader, maar overvalt de lezer in dit boekje niet met academische haarkloverijen. Het is een waardevol, vulgariserend document dat de hele persoon van Athanasius schetst, inclusief de context waarin hij leefde. Maar er is meer: de auteur heeft in een tweede gedeelte van zijn boekje heel wat teksten van de kerkvader in vertaling opgenomen. Ook dat is bijzonder waardevol natuurlijk. Zo komen we heel wat te weten over zijn opvattingen omtrent de psalmen, het christelijk leven, zijn visie op seksualiteit, het leven van Antonius Abt… (HG)

P.F. BOUTER, Athanasius., Kampen (Kok), 2010
17,5 EUR