Pauselijk eerbetoon. Een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof.

Af en toe verschijnt zo eens een heel bijzonder boekje. Iets ongewoons, iets uit de marge, dat plots oplicht. Iets waarvan men ergens het bestaan vermoedt… Moet er aan de titel van dit boekje nog iets toegevoegd worden? Zo krijgen mensen af en toe wel eens een kerkelijke onderscheiding, maar hoe zit dat nu precies? Wat is het verschil tussen de Ordes van de H. Sylvester, de H. Gregorius de Grote of die van Pius IX? Hoe zit dat nu met die ridderlijke ordes van de Maltezers en de Hospitaalridders van Jeruzalem? Enkele Nederlandse edele auteurs hebben alles opgelijst in een keurig uitgegeven boekje, in rood velours, zoals dat past voor een adellijk boekje. Het geheel is uitvoerig geïllustreerd en werd onderhoudend geschreven. (ES)

C.E.G. TEN HOUTE DE LANGE E.A., Pauselijk eerbetoon. Een inleiding over Pauselijke onderscheidingen, ridderorden, Pauselijke adel en Nederlanders aan het Pauselijk hof., Hilversum (Verloren), 2010
15 EUR