Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en ontwikkeling van de Moderne Devotie.

De Moderne Devotie (ca. 1375-1575) behoort tot de boeiendste fenomenen van de religieuze geschiedenis in de Nederlanden. Nog steeds vormt ze een belangrijk studie-object en dat is met recht en rede zo. De vernieuwingsbeweging start bij karthuizers, maar mondt uit in talloze nieuwe religieuze gemeenschappen, onder meer van leken. Rudolf van Dijk bestudeert al lang dit fenomeen en verzamelt in dit deel een twaalftal eerder verschenen, maar voor deze gelegenheid geactualiseerde, opstellen. De meeste opstellen gaan natuurlijk over Geert Grote en over Windesheim, maar daarnaast schenkt de auteur ruim aandacht aan de spiritualiteit en de doorwerking van deze heel bijzondere stroming. Het is beslist een naslagwerk voor het komende decennium. (WH)

R. VAN DIJK, Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en ontwikkeling van de Moderne Devotie., Hilversum (Verloren), 2012
42 EUR