Bedevaartplaatsen in Nederland: deel 4 (addenda/index)

Zopas verscheen het vierde en laatste deel van een monsterproject in Nederland dat in Vlaanderen op navolging wacht: de catalogus van de alle bedevaartplaatsen in Nederland, historisch en religieus benaderd. Het is een schitterend project dat in dit deel tot een gedrukte afsluiting komt: aanvullingen en indexen op de eerste drie delen. Via de website van het Meertens Instituut gaat het onderzoek gewoon door. (NN)

P.J. MARGRY & C.M.A. CASPERS, Bedevaartplaatsen in Nederland: deel 4 (addenda/index), Amsterdam (Meertens Inst.) & Hilversum (Verloren), 2004
384 blz. en 29 EUR