De levens der Maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

In Nederland bestaat de gewoonte om doctorale proefschriften uit te geven. Geniaal, want anders verschijnen die onderzoeken nooit! Dat zou jammer zijn in dit geval, want gaat over een verzameling van levens van klopjes (een soort begijntjes) in de Noordelijke Nederlanden, ten tijde van de reformatie. Het gaat om een bijzonder uitgebreide verzameling die nu voor het eerst werd uitgegeven (in een bijgeleverde CD-rom) en uitgebreid bestudeerd. Het is een ongemeen boeiend stukje geschiedenis dat levend verteld wordt door Spaans. Zij heeft vooral aandacht voor hun leven en hun werk, in het bijzonder hun geestelijk leven. De onderzoekster heeft ook oog voor de uitgave van belangrijke documenten over hun bestaan en die geeft ze onverkort weer. Een verrassend stukje verborgen geschiedenis! (HG)

J. SPAANS, De levens der Maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw., Hilversum (Verloren), 2012
19 EUR