Katholieke architectuur in de twintigste eeuw. De vier architecten van de Leidse familie Van der Laan.

Wie religieuze architectuur uit de 20ste eeuw in de Lage Landen zegt, zegt Van der Laan. En meer bepaald Dom Van der Laan. Minder bekend is dat de Dom deel uitmaakte van een ganse familie. Leo en Jan Van der Laan werken daarbij in een triomfalistische, traditionele stijl. Dom Hans en zijn broer zoeken naar een taal voor de 20ste eeuw. Het is boeiend om te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. De meeste aandacht gaat uit naar Hans Van der Laan, de grote vernieuwer en degene die de meest tot de verbeelding sprekende kloosters heeft nagelaten. Boeiend is dat de auteur van dit boek niet enkel aandacht besteedt aan de architecturale prestaties van de familie, maar ook op de andere verwezenlijkingen: liturgisch zilverwerk, paramenten, liturgische en andere kloostermeubels. Vanzelfsprekend is het boek uitgebreid geïllustreerd. Met dit prachtig boek krijgen we voor de eerste keer een integraal zicht op de familie Van der Laan en hun betekenis voor de architectuur van de 20ste eeuw. (HG)

M. REMERY, Katholieke architectuur in de twintigste eeuw. De vier architecten van de Leidse familie Van der Laan., Hilversum (Verloren), 2018
39 EUR