Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-eeuwse komische toneel in de Nederlanden.

Humor is een veelbesproken onderwerp in het historisch bedrijf sedert de jaren 1990. Humor diende in het verleden dezelfde doelen als nu, bijvoorbeeld kritiek op de gang van zaken in het beleid. Ferket bestudeert de functie van humor als maatschappijkritiek in de Republiek. Blijkt dat steeds dezelfde onderwerpen terugkeren: kritiek op pronkerige mode, op advocaten als geldwolven, over liefde, over kwaadsprekerij enzovoort. Ferket onderzoekt niet alleen de onderwerpen, maar ook de technieken. Erg opvallend is dat veel humor niet meer te begrijpen is voor ons nu. Talloze voorbeelden tonen aan dat er toch een culturele kloof tussen de Republiek en het heden. Wat het boek voor Vlaanderen interessant maakt, is dat de auteur geregeld dwarsverbanden legt met de Zuidelijke Nederlanden. Een van de grote humoristen komt trouwens uit Antwerpen (Willem Ogier). Een erg onderhoudende studie, zelfs copieus geïllustreerd. (ES)

J. FERKET, Hekelen met humor. Maatschappijkritiek in het zeventiende-eeuwse komische toneel in de Nederlanden., Hilversum (Verloren), 2021
35 EUR