God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom.

Pranger is emeritus-hoogleraar in de geschiedenis van het christendom aan de universiteit van Amsterdam. In deze studie legt hij als het ware zijn bevindingen van een levenslange carrière beschouwend neer. In de essayistische bundeling van artikels bestudeert hij de spanningen tussen de antieke retorica en de vrijere stijl van het christendom. Zeker toen een meer heidens maar geletterd publiek zich tot het christendom bekeerde. Hij doet dat aan de hand van enkele coryfeeën uit de christelijke geschiedenis: Augustinus, Gregorius de Grote, Beda, Bernardus van Clairvaux e.a. Het is uiteindelijk een indringende studie geworden over hoe het denken over God gewijzigd wordt in de periode 1000-1300. Die wijziging laat zich afleiden uit het veranderende spreken over God. Het toont hoe de kerk groeide in inzicht omtrent God, een proces dat nog niet voltooid is. Pranger kan de lezer voortdurend verrassen met de onlogische geschiedenis van dingen die nu als logisch beschouwd worden in het godsgeloof. (JG)

B. PRANGER, God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom., Hilversum (Verloren), 2013
25 EUR