Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia.

Geheel terecht werd in de Lange Landen uitvoerig het 500-jarig verschijnen van de Utopia gevierd en tentoonstellingen en enkele boeken. In de nasleep van de herdenking verscheen in Nederland een boek dat praktisch volledig gewijd is aan de Utopia en dat voor een breder publiek toegankelijk is. Petty Bange bestudeert de volledige context van de Utopia. Die Utopia wordt overigens zeer uitgebreid samengevat in het boek. We leren de volledige intellectuele context van More kennen. Bange doet dat uitvoeriger dan de meeste andere boeken, omdat ze ook aandacht schenkt aan geestesgenoten als Macchiavelli en Budé. Eén figuur springt daarbij inhet bijzonder in het oog en die wordt dan verder uitgewerkt: Erasmus. Er zijn natuurlijk ook banden tussen diens Lod der Zotheid en Moree Utopia. Een absolute meerwaarde vormt de aandacht die geschonken wordt aan het briefverkeer omtrent de Utopia. Het boek is namelijk op vele plekken moeilijk of multi-interpretabel. Bovendien is het dan nog de vraag wat More zelf dacht over zijn ideeën in zijn meesterwerkje … Geen enkele van die vragen wordt evenwel uit de weg gegaan door Bange, die het geheel mijns inziens nuchter en eerlijk aanpakt. (HG)

P. BANGE, Thomas More, zijn wereld en zijn Utopia., Hilversum (Verloren), 2017
19 EUR