Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten.

Uitgeverij Verloren is een uitblinker qua wetenschappelijke studies in het humane veld. Ook gewaagde en minder populaire onderwerpen worden door de uitgever niet geschuwd. Dat geldt zeker voor deze studie die enkele belangrijke tekstgenres van bronnen van de Moderne Devotie aan de nieuwste onderzoeksmethoden onderwerpt. Drie belangrijke genres blijken drie aparte functies te hebben. De liederen hebben de bedoeling om de emotionele betrokkenheid van de devoot bij zijn religie te verhogen. Alle affecten moeten betrokken worden in de godsdienstuitoefening. De collaties en de viten zijn gericht op morele groei. De heiligenlevens tonen het juiste voorbeeld en collaties sporen aan en geven tips om dat hoogstaande morele leven te kunnen leiden. Die resultaten zijn aan het licht gekomen door een reeks van statistische methodes die nog maar vrij recent op digitaal niveau worden toegepast in de menswetenschappen. De focus blijft beperkt tot een intense bestudering van het taalgebruik. De auteur beperkt zich tevens qua bronnen tot geschriften (van en) voor vrouwen. Het is een verrassend boek, hoofdzakelijk omwille van de gebruikte methodologie. (EN)

L. VROOMEN, Ik heb mijn lief in eeuwigheid. Functies en thema’s van Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten., Hilversum (Verloren), 2017
29 EUR