Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten.

Wie een beetje vertrouwd is met oude boeken (16de-17de-18de eeuw), weet dat die vaak (her)ingebonden zijn met fragmenten van oudere werken, niet zelden op perkament. Meestal gaat het om liturgische fragmenten waarvan er dertien in een dozijn bestaan, maar soms doen onderzoekers hallucinante ontdekkingen. Over die laatste gaat (onder meer) onderhavig boek. Deze studie bevat 38 van dergelijke fragmenten die uitvoerig bestudeerd worden. Vanzelfsprekend zijn er ook Bijbelse en liturgische fragmenten bij, maar soms gaat het om nieuwe vondsten. Soms gaat het om fragmenten van handschriften uit de vroege middeleeuwen! Er zijn zelfs muziekfragmenten gevonden en teksten over astrologie en geneeskunde. Een heleboel mediëvisten lichten deze fragmenten toe en zeggen ook iets over de discipline die het fragment behandeld. We krijgen met andere wereld een brede horizon gepresenteerd en niet enkel voer voor specialisten in de boekreconstructie. We komen in aanraking met de hele middeleeuwse boekproductie en zo is het boek toch nog voor een groter publiek bestemd. (JG)

B. JASKI (RED.), Perkament in stukken. Teruggevonden middeleeuwse handschriftfragmenten., Hilversum (Verloren), 2018
29 EUR