Madoc. De valse middeleeuwen.

Het themanummer van Madoc, tijdschrift voor de middeleeuwen is gewijd aan vervalsingen in de middeleeuwen. Wie denkt dat vervalsingen van documenten, beelden of schilderijen van de 20ste eeuw zijn, vergist zich schromelijk. Sommige vervalsingen zijn eeuwenoud, onder meer de zo belangrijke Donatio Constantini die de paus wereldlijke macht schenkt. En dan is er nog de pia fraus, de massale vervalsing van in de middeleeuwen zo begeerde relieken. Onder meer aan deze beide vervalsingen schenkt het themanummer ruime aandacht. Maar het themanummer besteedt nog aan veel meer vervalsingen aandacht en poogt ze in hun context te kaderen, want ze ontstaan niet zomaar. Het nummer is mooi geïllustreerd. (EN)

NN., Madoc. De valse middeleeuwen., Utrecht (Verloren), 2015