Mohammed en de Late Oudheid

De islam is niet weg te denken uit de actualiteit. Dat gaat gepaard aan heel wat politiek correct denken. Om die reden zijn boeken als deze van de allergrootste waarde. Terwijl in grote delen van de islamwereld wetenschappelijk onderzoek onder druk komt, weten we toch steeds meer over het begin van de islam. Ook al werden in sommige periodes massaal bronnen vernietigd, toch is er nog heel wat over een vrij getrouw beeld te vormen van de profeet en de religie die hij gesticht heeft. We weten inmiddels dat de Koran een samenspel is van joodse en christelijke elementen, alsook van de plaatselijke religie die Mohammed aantrof in Mekka. De auteurs van dit boek zijn zich ter dege bewust van het feit dat wetenschappelijk onderzoek rond de islam onmiddellijk politiek geaccapareerd kan worden, maar toch proberen ze boven alle gekrakeel heen om een zo objectief mogelijk beeld te scheppen van de ontstaansfase van de islam. Heel belangrijk is ook het deel over het historisch-kritisch onderzoek naar de profeet. Een aanbevolen werk in zijn genre! (JG)

J. VAN DEN BENT E.A., Mohammed en de Late Oudheid, Hilversum (Verloren), 2018
25 EUR