Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel.

Velen zijn vertrouwd met die afbeelding uit een middeleeuws handschrift waarin mannen en vrouwen samen naakt ter zien zijn in het badhuis. Het spreekt tot de verbeelding, maar of daarmee het hele fenomeen getypeerd is, is nog maar de vraag. Het badhuis kreeg er de reputatie van een bordeel, terwijl het om een stedelijke basisvoorziening ging die mensen in staat stelde zich te wassen, alhoewel dat niet dagelijks gebeurde. De middeleeuwers waren er zich wel van bewust dat hun gezondheid ten goede kwam, wat ook blijkt uit talrijke medicinale geschriften. Het gaat dus om een veelzijdig fenomeen, wat ook uit de titel blijkt. Van Dam vertrekt vanuit de wereld van het badhuis, maar komt al snel uit bij de middeleeuwse opvattingen omtrent properheid en viesheid, alsook ziekte en gezondheid. En dat niet alleen mentaal of lichamelijk, maar ook spiritueel. Het is een voorbeeldige studie, uitgebreid geïllustreerd bovendien. (ES)

F. VAN DAM, Het middeleeuwse openbare badhuis: fenomeen, metafoor, schouwtoneel., Hilversum (Verloren), 2020
35 EUR