De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers

Sedert ‘Het verhaal van Vlaanderen’ op televisie komt, worden we er alweer aan herinnerd hoe ideologisch geschiedschrijving is. Dat is natuurlijk van alle tijden. Feit is dat onze blik op de geschiedenis en de (populaire en vulgariserende) geschiedschrijving nog sterk bepaald zijn door de 19de eeuw. In de academische wereld is sterk de nadruk komen liggen op objectiviteit en neutrale bronnenbenadering en in dat opzicht zijn er dan weer grote verschillen met de 19de eeuw. Van Holthoon bestudeert heel gedetailleerd de Franse, Duitse en Engelse historiografie van de 19de eeuw en toont feilloos hun verschillende ideologische strekking aan. Telkens geeft hij ook weer hoe die tradities in vooral de tweede helft van de 20ste eeuw ‘geobjectiveerd’ werden. In Frankrijk gebeurde dat bijvoorbeeld door de Annalesschool. Als er uit alle drie één ding verdwenen is, is het wel de voorzienigheid. Van Gods ingrijpen in de geschiedenis is momenteel geen sprake meer! (EN)

F.L. VAN HOLTHOON, De voorzienigheid en de geschiedenis. Een geschiedenis over negentiende-eeuwse geschiedschrijvers, Hilversum (Verloren), 2022
35 EUR