Pioniers van het Vlaamse expressionisme: Van den Berghe, Permeke, De Smet

Men moet Waanders geen kunstboeken leren uitgeven. Los van de inhoudelijke kwaliteit werd hier geopteerd voor een frisse lay-out. Centraal staan de drie groten van het Vlaams expressionisme, maar dit keer wordt hun werk belicht in de Europese context. Het boek vormt de ideale inleiding op deze grote drie, want het gaat telkens om kleine essays aan hen gewijd. (NN)

NN., Pioniers van het Vlaamse expressionisme: Van den Berghe, Permeke, De Smet, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2004
107 blz. en 24,95 EUR