De psalmen Davids (3 dln.)

Charles Spurgeon is een negentiende-eeuwse, fundamentalistisch-baptistische en algemeen gevierde predikant. Zijn sermoenen zijn niet gespeend van humor en kenden een ongekende verspreiding over de ganse wereld, waaronder een versie in het Nederlands. Als fundamentalist verzette hij zich tegen de wetenschap en tegen een historisch-kritische Bijbellezing. Wekelijks werden zijn preken gedrukt, wat resulteerde in een oeuvre van meer dan 50 volumes. Zopas verscheen de zevende herdruk van zijn driedelige preken over de psalmen van David. Prachtig uitgegeven, ook al gaat het om een anastatische heruitgave van een editie uit de negentiende eeuw. (ES)

C.H. SPURGEON, De psalmen Davids (3 dln.), Kampen (De Groot Goudriaan), 2004