Een brief over tolerantie

Een van de invloedrijkste brieven uit de filosofie en het politieke denken. Maar met dit essay introduceerde hij ook de tolerantie in de theologie. Locke zelf was gedwongen om het intolerante Engeland te verlaten en tijdens zijn Nederlandse ballingschap komt deze allerbelangrijkste brief tot stand. De Latijnse brief is nu ook integraal in het Nederlands beschikbaar en van verklarende noten voorzien. (EN)

J. LOCKE, Een brief over tolerantie, Budel (Damon), 2004
125 blz. en 14,9 EUR