Naar Mokum: uitleg van Exodus 1-34

Woord-voor-woord exegese is het handelsmerk van het uitgebreide latere oeuvre van Naastepad. Geen grote overdenkingen en meditaties. De pointe wordt scherp en kernachtig gesteld. Dit deel in de reeks dekt de eerste 34 hoofdstukken van Exodus, gaande van de dood van Jozef tot aan de bouw van het tabernakel (met andere woorden de wording van Israël). Naastepad schrijft exegese voor een breed publiek en dat is zeer verdienstelijk. (NN)

T.J.M. NAASTEPAD, Naar Mokum: uitleg van Exodus 1-34, Kampen (Ten Have), 2004
390 blz. en 34,9 EUR