De weg van Dominicus: predikers in de schijnwerpers

De dominicanen waren en zijn nog steeds een sterk intellectuele orde. Ze werden destijds ook opgericht om met het woord en de kennis een heleboel ketterijen te keren. Ze hebben fel gepredikt tegen tal van afwijkende meningen in de 12de-13de eeuw. Dit boek schetst enkele portretten van ophefmakende dominicanen, zowel intellectueel (Thomas, Schillebeeckx en het Albertinumgenootschap) als pastoraal en mystiek (Eckhart). (ES)

MEERDERE AUTEURS, De weg van Dominicus: predikers in de schijnwerpers, Nijmegen (Valkhof Pers), 2004
163 blz. en 12,5 EUR