Vreemde aanrakingen. De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur

De wereld wordt gekenmerkt door interactie (hier ‘aanrakingen’ genoemd): tussen mensen en culturen en religies. Die interactie verloopt niet altijd rimpelloos en ook kunst dient niet altijd als een ontspanner. Integendeel zelfs. Ze kan dat conflict op de spits drijven. Van der Spek bespreekt niet voor niets de controverse rond de affiche ‘Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen’ van het theatergezelschap Union Suspecte, die heel wat heisa teweegbracht in Vlaanderen. Helaas een wat magere en eenzijdige analyse … Over het algemeen is het zoeken naar echte verdieping en empathie voor de beide partijen van een conflict. De nuance had beter gekund. (ES)

I. VAN DER SPEK (RED.), Vreemde aanrakingen. De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur, Nijmegen (Valkhof Pers), 2007