Kunst en echt: spiritualiteit als meer dan menselijke constructie

Spiritualiteit is helemaal in: het is open deuren intrappen. Veel nieuws kan er eigenlijk niet over gezegd worden en dus doet de auteur dat ook niet. Maas vraagt zich af of spiritualiteit ergens voor staat of dat het slechts om holle waarden gaat. Hij interpreteert spiritualiteit in ieder geval actief en dus koppelt hij het aan sociale inzet (de "mystiek" à la Dorothee Sölle). Toch wacht hij er zich voor om spiritualiteit te herleiden tot een autonoom menselijke bezigheid. Niet echt iets bijzonders dus. (ES)

F. MAAS, Kunst en echt: spiritualiteit als meer dan menselijke constructie, Nijmegen (Valkhof Pers), 2004
31 blz. en 8 EUR