Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk.

Nauta stelt zich de vraag die in België ook dikwijls weerklinkt. Des te meer de institutionele religie afbrokkelt, des te meer belangstelling er komt voor religie en levensbeschouwing (en mystiek in het bijzonder). Het ‘vreemd’ uit de titel, bestudeert enkele eigenaardige verschijnselen die onze tijd tekenen. Het vreemde kent blijkbaar een steeds grotere aantrekkingskracht: de omgang met Rome in Nederland, de afstand tussen herders en schapen, het verlangen en de terugkeer naar traditie, de terugkeer van alledaagse religie, de positie van voorgangers enzovoort. Het is een kleine academische studie geworden, vol interessante beschouwingen die ook nuttig zijn om de situatie in Vlaanderen beter de begrijpen. (DD)

R. NAUTA (RED.), Vreemd! Varianten van verscheidenheid en verschil in godsdienst en kerk., Nijmegen (Valkhof Pers), 2009