Het verhaal van het altaar. Een dynamisch fenomeen in de christelijke liturgie.

In het Frans verschijnen geregeld boekjes over heel specifieke onderwerpen die de aandacht van een kerkganger kunnen prikkelen. In het Nederlands is dat veel minder het geval. Dit boekje behoort zeker tot die prikkelende reeks: de geschiedenis van het altaar. Het is sterk dat er over dat centrale kerkobject niet meer bestaat, of niet eerder een boek is gepleegd in ons taalgebied. In het oude christendom was het gewoon een tafel en het werd ook zo geheten. Een altaar is aanvankelijk een offerplaats, zoals in het jodendom. Wanneer in de middeleeuwen de offertheologie de bovenhand neemt, verandert de tafel in een altaar. Te Velde geeft een integraal overzicht van deze boeiende geschiedenis. Daarnaast vernemen we nog veel meer, bijvoorbeeld over de wijdingsritus en over de theologische betekenis van het altaar. Een prachtig kleinood en van harte aangeraden. (JG)

J. TE VELDE, Het verhaal van het altaar. Een dynamisch fenomeen in de christelijke liturgie., Antwerpen (Maklu/Valkhof Pers), 2013
19,5 EUR