De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus.

Dit is het 100ste volume in de schitterende reeks van het Thijmgenootschap. Een gerespecteerde reeks van studies over actuele thema's in de samenleving, zowel filosofisch als theologisch. Augustinus is de eerste die reflecteert vanuit het innerlijk in zijn beroemde Belijdenissen. Hij wordt niet meteen nagevolgd, behalve dan na de renaissance. Een heel keur van Nederlandse filosofen buigt zich over Augustinus en diens invloed met betrekking tot het innerlijk. Bij Augustinus is die zoektocht intens verbonden met de zoektocht naar God en naar schoonheid! Het boekje is meer dan de moeite waard voor filosofisch en theologische geïnteresseerde lezers. (EN)

B. BLANS (RED.), De ontdekking van het innerlijk. De actualiteit van Augustinus., Nijmegen (Valkhof Pers), 2012
13,5 EUR