Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie

De liturgie is iets wat de paus na aan het hart ligt en volgend jaar zal hij er allicht een groot document aan wijden. De auteur van dit boek schetst de geschiedenis van de liturgie tot grofweg de tiende eeuw, maar met een nadruk op de vier eerste eeuwen van het christendom. Hij doe dat niet alleen globaal-historisch, maar, ook thematisch en dat komt de leesbaarheid ten goede: de ontwikkeling van het getijdengebed, de kerkelijke feesten, de culturele verschillen, de literaire vormen van allerlei soorten gebeden…Het boek vergt heel wat aandacht en een zekere mate van voorkennis. Een boeiende geschiedenis waar in het Nederlands taalgebied toch niet veel over verschijnt. (NN)
ISBN 90 5625 228 3

A.A.R. BASTIAENSEN, Ere wie ere toekomt. Over ontstaan en vroege ontwikkeling van de Latijnse liturgie, Nijmegen (Valkhof Pers), 2006
15,9 EUR