Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland.

Nederland blijft toch een gidsland inzake volkscultuur, zeker in vergelijking met België. Onderhavige studie bewijst dat nog maar eens. Een keur aan onderzoekers koppelt materiële volkscultuur (gebouwen, devotionalia etc.) aan immateriële getuigenissen (riten en gebruiken) met betrekking tot het katholicisme in Nederland. De auteurs zoeken plaatsen die ooit massa's mensen lokten en nu uitgestorven zijn, maar ook plaatsen die recent opnieuw beginnen te bloeien zijn. Het geheel is een wetenschappelijke turf van meer dan 800 bladzijden geworden, bijzonder mooi geïllustreerd. In België kunnen we enkel dromen van dergelijk document. (ES)

J. JACOBS E.A., Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland., Nijmegen (Valkhof Pers), 2012
49,5 EUR