Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin.

Van Uden en Pieper behoren tot de bekendste godsdienstsociologen van Nederland. Ze hebben een lang palmares van studies op hun actief en ze blijven actief in de sector. In deze studie onderzoeken ze hoe religie onzichtbaar geworden is: de kerken lopen leeg, maar de mensen zijn meer dan ooit bewust bezig met religie. De psychische nood aan zingeving zet zich volop door, maar het wordt niet meer gezocht binnen instellingen. De wereld tussen de zichtbare en de onzichtbare religie is enorm. Het is een uitgebreid spectrum dat de beide auteurs in kaart trachten te brengen. Het is ongelooflijk hoe snel het religieuze landschap verandert. De beide auteurs zijn zich daarvan als geen ander bewust en doen hun uiterste best om het een en ander te duiden. Een boeiend hoofdstuk behandelt de eigentijdse jeugd! (JG)

M. VAN UDEN E.A., Zichtbare en onzichtbare religie. Over de varianten van religieuze zin., Nijmegen (Valkhof Pers), 2010
19,9 EUR