Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens.

Het Thijmgenootschap in Nederland blijft elk jaar verbazen met prachtige boekjes. In dit werk staan enkele experten stil bij het mensbeeld van Thomas van Aquino. Wat maakt ons tot mensen? Wat is Thomas’ antropologie? Wat ons vooral onderscheid is onze ziel, maar dat is een complex concept bij Thomas. De mens is ook een redelijk levend wezen. We hebben tal van passies, maar de rede leert ons daarmee omgaan. We gaan niet ten onder aan onze passies. Ten slotte is de mens een vrij wezen. De thomistische vrijheid is geen liberale! Elk van die aspecten wordt uitvoerig belicht door specialisten die Thomas’ denken ook in zijn context kunnen plaatsen. Dat maakt het boek des te rijker. (JG)

R. TE VELDE (RED.), Homo sapiens. Thomas van Aquino en de vraag naar de mens., Nijmegen (Valkhof Pers), 2017