Waar liefde vraagt, luistert God. Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus

Augustinus is zonder enige twijfel de grootste theoloog na Paulus. De auteur van dit kleinood, oud-bisschop van Den Bosch, heeft tijdens zijn emeritaat tijd genomen om veel van zijn oude collega-bisschop te lezen en te herontdekken. Het resultaat vat hij samen in dit boekje. Het is zonder meer een schitterende commentaar geworden, bestemd voor een breed publiek. De technieken van Augustinus in de geloofsverkondiging zijn trouwens nog brandend actueel! Aanbevolen. (NN)

J. BLUYSSEN, Waar liefde vraagt, luistert God. Hoe bisschop Augustinus nieuwkomers leerde geloven in Jezus Christus, Nijmegen (Valkhof Pers), 2004
147 blz. en 13,5 EUR