In vrijheid gebonden: 19de-eeuwse publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit

In de 19de eeuw bloeide de strijd tussen geloof en politiek erg fel op in Nederland. Katholieken bestreden aanhangers van de moderniteit en ook intern waren er problemen tussen liberale en integristische katholieken. Van den Berg schetst een gedetailleerd van die strijd in de pers tussen kranten die nu nog bestaan: De Tijd en het Algemeen Handelsblad. Wie wil lezen over katholieken die vinden dat de politiek best confessioneel kan zijn, kan hier zijn hart ophalen. (ES)

H. VAN DEN BERG, In vrijheid gebonden: 19de-eeuwse publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit, Nijmegen (Valkhof Pers), 2005
599 blz. en 23,95 EUR